Zvládání náročných situací se žáky

Školení pro posílení profesních kompetencí pedagogů
určená učitelům kraje Vysočina

Menu


Zvládání náročných situací

Vítejte na našich webových stránkách

Vítejte na webových stránkách určených pro učitele základních a středních škol Kraje Vysočina, kteří mají zájem o další vzdělávání a rozvoj profesních dovedností.

Na těchto stránkách najdete všechny informace o programu Zvládání náročných situací s žáky pro učitele, který v rámci projektu s názvem „Posílení profesních kompetencí pedagogů pří zvládání náročných situací s žáky"  (reg. č. CZ.1.07/1.3.50/03.0022) realizuje společnost Centrum Dohody s. r. o. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu  je rozvinutí profesní kompetence pedagogů, která jim pomůže lépe zvládat náročné situace, se kterými se stále více setkávají (kyberšikana, prodej drog ve škole, rodinné krize, integrace postižených žáků a další). 

Aktuálně

Vydána naše kniha Jak na žáky

26.2.2016

V nakladatelství Portál vyšla kniha, která je určená učitelům základních a středních škol a zaměřuje se na řešení náročných situací s žáky. Autory knihy jsou lektoři a spolupracovníci Centra dohody.

Při každodenní práci se žáky se učitelé setkávají s různými náročnými situacemi. Vypořádat se s drogami ve škole, žákem, který vyrušuje, neplní domácí úkoly, kyberšikanou či s nespolupracujícími rodiči nejsou jednoduché situace, do kterých se může učitel velmi rychle dostat, aniž by měl čas promýšlet to nejlepší řešení. Formou krátkých příběhů z praxe představuje kniha způsob, jak se s těmito situacemi lze vypořádat. U každé z nich je uvedeno několik možných řešení (dobrých i různým způsobem rizikových) ze strany pedagoga, která jsou následně rozebrána z hlediska dopadu na žáka a jeho výchovu, na třídní kolektiv a atmosféru, která v něm panuje, a na celý učitelský sbor a školu. U většiny situací je připojena krátká teoretická část věnující se dovednosti nebo postupu, který je pro danou situaci vhodný (odmítnutí nereálného požadavku, teorie ledovců apod.), ale i legislativní rámec dané problematiky. Kniha obsahuje užitečné kontakty na krizová centra zajišťující podporu dětem či dospělým v ohrožení.

Více informací a možnost objednat knihu na adrese http://obchod.portal.cz/jak-na-zaky/

Projekt Zvládání náročných situací se žáky přinesl učitelům užitečné materiály

Tisková zpráva, 30.1.2015

Posledního ledna končí projekt Posílení profesních kompetencí pedagogů při zvládání náročných situací se žáky (reg. č. CZ.1.07/1.3.50/03.0022), který je určený na podporu profesních kompetencí pedagogů. Projekt realizovala společnost Centrum dohody s. r. o. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

V průběhu celého projektu vzniklo velké množství materiálů, které nyní mohou využívat ředitelé a zástupci škol, učitelé, výchovní poradci a metodici prevence. Podkladem pro vytvoření materiálů byly sesbírané konkrétní situace z běžné praxe učitelů. Jedná se tedy o aktuální témata, se kterými se na půdě školy v dnešních dnech setkáváme.

 

Učitelé mohou díky projektu nyní využívat e-learningový kurz, ve kterém jsou obsaženy problematiky jako drogy, šikana, kyberšikana, syndrom CAN, krádeže, vandalismus, apod. Kurz je akreditovaný od MŠMT. Kurz bude od začátku února 2015 přístupný pedagogům ze všech krajů. Po jeho úspěšném splnění lze získat v rámci projektu osvědčení o absolvování kurzu DVPP.

Dále lektoři Centra dohody, s.r.o. vytvořili online krizového rádce a e-learningovou studijní oporu, kde je možné dále studovat podobné náročné situace se žáky. Pro ředitele škol byla sepsána Metodika pro vedení facilitovaných workshopů, jenž je možné využít při pracovních setkáních a poradách.

 

Doporučené zdroje k samostudiu

15.1.2015

Přiravili jsme pro učitele základních a středních škol E-learningovou studijní oporu, která obsahuje odborné články, doporučenou literaturu, případové studie a diskuzní fórum pro učitele. Všechny doporučené zdroje se týkají sociálně patologických jevů a nabízejí možná řešení ve složitých situacích s dětmi a mládeží. 

Online krizový rádce

7.1. 2015

V lednu byl spuštěn Online krizový rádce, který slouží jako podpora pro učitele v náročných situacích. Stručná doporučení, jak se v problematických situacích chovat dle Metodiky MŠMT, jsou zpracována jednoduchou formou. Ihned po spuštění ji využilo několik metodiků prevence a výchovných poradců na základních školách v Kraji Vysočina. 

Školení před vánočními svátky

19.12.2014

Před vánočními svátky se uskutečnilo dvoudenní školení pro učitele ze Střední průmyslové školy Třebíč. Lektorka se skupinou řešila situace, které byli pro sborovnu aktuální. Učitelé si pochvalovali přístup lektorky a užitečný obsah školení.

Zpětná vazba od účastníků

3.11.2014

Na konci října proběhlo dvoudenní školení pro ZŠ L. Svobody Rudíkov a ZŠ Jemnice. Účastníci byli se školením velmi spokojeni, jelikož se probíraly konkrétní příklady z praxe. Hodnocení ze školení jsou velmi pozitivní a naše lektory těšila vzájemná spolupráce v obou skupinách.  

 

Spuštěný e-learningový kurz

30. 10. 2014

Lektoři Centra dohody vytvořili pro učitele interaktivní e-learningový kurz zaměřený na podporu vzdělání v oblasti primární prevence. Kurz provází účastníky tématy, do kterých se může učitel ve své denní praxi lehce dostat. Náročné situace se týkají oblastí jako např. šikana v třídním kolektivu, vandalismus na půdě školy, syndrom CAN (týrání, zneužívání a zanedbávání dětí), jednání s problémovými rodiči. 

 

E-learningový kurz svým obsahem podporuje učitele v náročných situacích se žáky a rodiči

Tisková zpráva, 30.10.2014

Koncem října byl spuštěn e-learningový portál v rámci projektu Posílení profesních kompetencí pedagogů při zvládání náročných situací se žáky (reg. č. CZ.1.07/1.3.50/03.0022), který je určený na podporu profesních kompetencí pedagogů. E-learning realizuje společnost Centrum dohody s. r. o. Kurz je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kurz obsahuje praktický pohled na problematické situace (např. drogy, vandalismus, rozvod rodičů, nekázeň při vyučování, kyberšikana, úmrtí učitele/žáka, apod.) s žáky základních a středních škol.

Cílem kurzu je poskytnout skrze jednotlivé lekce podporu a doporučení, jak se k jednotlivým náročných situacím co nejlépe postavit. Kurz je rozdělen do kapitol: Rodinné problémy, Výchovné problémy se žáky, Komunikace nepříjemných zpráv a Individuální přístup, integrace, diskriminace. K jednotlivým příběhům z praxe je připojena i teoretická část, která dané téma zachycuje z odborného hlediska, legislativy ČR a dostupné odborné pomoci (kontakty na krizová centra apod.).

E-learningový kurz je v první fázi spuštěn pro pedagogy ze 13 škol Kraje Vysočina, pro které je projekt primárně zaměřen. Ve druhé fázi (od začátku února 2015) bude kurz přístupný pedagogům ze všech krajů. E-learningový kurz bude akreditovaný MŠMT a po jeho úspěšném splnění lze získat v rámci projektu osvědčení o absolvování kurzu DVPP.

Více o projektu a jeho průběhu se dozvíte na webových stránkách www.jaknazaky.cz.

Nabitý podzim

8. 10. 2014

V minulém týdnu proběhl kurz v Jihlavě a účastnící byli nadšeni. Velmi nás těší hodnocení plná chvály nejen na profesionalitu lektora a jeho výkon, ale i ocenění praktických příkladů z praxe či nových námětů do vyučování. Naši lektoři se těší na další školení v Rudíkově a Jemnici.

Úspěšný konec prázdnin

10. 9. 2014

Rádi bychom se s Vámi podělili o dojmy účastníků našich kurzů, které proběhly v závěru letních prázdnin. Naši účastníci si chválili důkladně připravené školení, plné zajímavých a inspirujích námětů, profesionalitu a výkon lektora, jeho příjemný přístup a spolupráci. Těšíme se na opětovné shledání při e-learningových kurzech. Přejeme všem účastníkům úspěch nejen v pracovním životě.

Kurzy na konci srpna

22. 8. 2014

S končícím létem nám přicházejí další kurzy Zvládání náročných situací s žáky pro učitele a nyní se budou konat v Tasově, Radostíně nad Oslavou, Jihlavě a Batelově. Všichni naši lektoři se na školení přes léto důkladně připravovali a těší se na Vás! Přejeme všem krásné letní dny.

Zvládání náročných situací se žáky - Projekt na podporu profesních kompetencí pedagogů určený učitelům Kraje Vysočina

tisková zpráva 25. července 2014

Na přelomu června a července odstartovaly první kurzy projektu s názvem „Posílení profesních kompetencí pedagogů pří zvládání náročných situací s žáky" (reg. č. CZ.1.07/1.3.50/03.0022), který realizuje společnost Centrum dohody s. r. o.. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Probíhá od dubna 2014 do ledna 2015 a zapojilo se do něj 13 základních a středních škol z Kraje Vysočina.

Cílem projektu je rozvinutí profesní kompetence pedagogů, což jim pomůže lépe zvládat náročné situace, se kterými se stále více ve škole setkávají (kyberšikana, prodej drog ve škole, rodinné krize, integrace postižených žáků a další).

Školení, která na jednotlivých školách probíhají, budou pokračovat ve formě e-learningového kurzu. Dále se připravuje doplňující e-learningová studijní opora, která bude obsahovat případové studie z praxe učitelů, týkající se náročných situací a učitelé se budou moci inspirovat pro svoji praxi. Též budou moci využít diskusní fórum či online rádce, tedy rychlý a snadno dostupný zdroj informací pro učitele, kteří aktuálně řeší náročnou situaci.

Více o tomto projektu a jeho průběhu se dozvíte na webových stránkách www.jaknazaky.cz.

Začátek prázdnin a s nimi další kurzy

2. 7. 2014

Na přelomu června a července proběhly další 3 kurzy v Dušejově a Pelhřimově. Účastníci ohodnotili školení jako připravené, srozumitelné, poučné a přínosné. Děkujeme za milé hodnocení a přejeme všem prázdniny plné pohody, klidu a odpočinku!

Proběhl první kurz

27. 6. 2014

V posledním červnovém kurzu proběhl první kurz a absolvovala jej Základní škola Velká Losenice. Účastníci si velmi chválili přístup a profesionalitu lektora. Děkujeme, přejeme mnoho úspěchů nejen v profesionální praxi a těšíme se na další spolupráci.

Kapacita kurzů naplněna

9. 5. 2014

Kapacita kurzů programu Zvládání náročných situací s žáky pro učitele je naplněna.
Těšíme se na budoucí spolupráci!

Přihlašování

2. 4. 2014

Bylo zahájeno přihlašování do programu. Zúčastnit se mohou základní a střední školy se sídlem na území Kraje Vysočina. Veškeré náklady na profesionální lektory a konzultanty, výukové materiály, e-learning a stravu jsou hrazeny z prostředků projektu. Můžete si stáhnout leták k projektu: